Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser B2B samt B2G

 

Handelsbetingelser B2B samt B2G

 

1. Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

 

almindelige betingelser (herefter benævnt Betingelserne) fastsætter de nærmere vilkår for De17mål ’ (herefter benævnt ”Sælger”) levering af varer til en ikke-forbruger/forretningsdrivende (herefter benævnt Køber) som beskrevet i den mellem Køber og Sælger A/S indgåede aftale (herefter benævnt ”Aftalen”). 

I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige betingelser gældende og går forud for Købers eventuelle almindelige betingelser


2. Oplysninger om sælger

De 17 Mål 

CVR-nr. 

Brødregade 13 2tv 

8900 Randers C

Telefon: 30238270

E-mail: kontakt@de17maal.dk

3. Ydelsens omfang 

Består i levering af vare i henhold til ordrebekræftelsen / fakturaen

4. Aftale indgåelse 

Aftalen anses som indgået, når sælger har afsendt en ordre bekræftelse / faktura til køber.

Sælger fralægger sig et hvert ansvar ved evt. mangler, fejl og forkerte oplysninger, udformet af tredjemand, herunder salgsmateriale, beskrivelser 

Samt indholdet på webshoppen / Hjemmesiden  


5. Returvare og returnerebar emballage

som udgangspunkt modtages der ikke vare retur, samt retur emballage. 

Dog kan man undtagelses vis få lov at sende retur, ved at fremsende en mail til kontakt@de17maal.dk.

Køber er ansvarlig for retur fragt, skadet vare.Sælger kan fratrække de omkostninger han har haft i forbindelse med håndtering af returvare, levering af varerne, samt ved vare som ikke er som nye .

6. Betaling

Vi modtager betaling med faktura med 6 dages betalingsfrist. Varerne bliver afsendt fra vores lager når fakturaen er betalt til fulde. 

Alle priser er i DKK og ekskl. moms 

 7. Garanti 

Sælger yder ikke garanti på vareleverancer, køber kan der for ikke rejse et krav mod sælger

8. Fejl og mangler 

Køber er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering, så grundigt som forholdet nødvendiggør det, for at konstatere, om der er mangler ved det leverede, eller om det leverede er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen såvel i forhold til kvalitativt som kvantitativt. For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Køber skriftligt reklamere overfor Sælger straks efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Køber skal i forbindelse med reklamationen angive og på forlangende forevise, hvordan fejlen ytrer sig. Sælger er alene ansvarlig for fejl, som Køber har reklameret over straks fra levering af den fejlbehæftede vare. Sælger er aldrig ansvarlig for, og det betragtes ikke som misligholdelse, såfremt der er fejl, som skyldes udformningen af varen, forudsat udformningen er i overensstemmelse med det aftalte. Sælger er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, som skyldes Købers egne forhold så som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug, anvendelse imod Sælgers forskrifter samt ændringer og indgreb i det leverede af ikke autoriseret personer. 

Såfremt der måtte være fejl i leverede varer, kan Sælger vælge, hvorvidt Sælger vil: 

a) afhjælpe fejlen, 

b) foretage omlevering eller efterlevering af fejlbehæftede varer, eller 

c) give Køber et forholdsmæssigt afslag i prisen. 

9. Produktansvar

Sælger er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger Sælger ansvar for sådanne skader, og Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Sælger er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter fra. Sælger måtte forvolde, i det omfang skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Sælgers side, og Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. 

Sælgers ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr. 10.000.000. 

I tilfælde hvor Sælger er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld. 


10. Force majeure

I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor Sælgers kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan Sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt. 


11. Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod sælgers leverandører

Sælgers ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller -grundlag. 

I det tilfælde, hvor Sælgers leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for Sælger for forsinkelser eller mangler, vil Sælger være indstillet på at give Køber transport i Sælgers krav mod leverandøren eller tredjemand.


12. Lovvalg og værneting

Tvist mellem parterne, der udspringer af Betingelserne, Aftalen eller Sælgers ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på Sælgers til enhver tid værende hjemsted ved byretten i Randers.


13. PERSONDATAPOLITIK

Når du handler på www.de17maal.dk, skal du afgive oplysninger så vi kan gennemføre din bestilling. Du bliver bedt om at oplyse:


CVR / EAN nummer

Navn

Telefonnummer

Email adresse

Kortoplysninger

Leveringsadresse

Vi bruger SSL (Secure Socket Layer) i forbindelse med overførsel af al information. Af sikkerhedsmæssige årsager undlader vi at gemme dine betalingsoplysninger i vores database af sikkerhedsmæssige årsager.


14. Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Gennemførelse af din bestilling. Det vil sige, at vi kan trække penge for dit køb, sende dig en ordrebekræftelse og en mail, når varen er afsendt, samt sende varen ud til dig.

Kundeservice / reklamationer. Hvis du reklamerer eller beder om omlevering, skal vi bruge dine kontaktoplysninger for at kunne registrere din henvendelse og gennemføre udbedring eller levere på ny.


15. Hvem får adgang til dine oplysninger?

Trykkeriet vi samarbejder: For at kunne levere din ordre, udleverer vi navn, adresse og tlf. nr. til vores kurerer.

Andre selskaber: Vi benytter herudover tredjeparter til opbevaring og behandling af data for at kunne behandle din ordre og overholde lovgivningen. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på de17maal.dk er De 17 Mål,

Du har altid ret til at få oplyst, hvilke informationer, vi har registreret om dig og gøre indsigelse mod en registrering. Hvis dine oplysninger er ufuldstændige, irrelevante eller forkerte, har du ret til at få dem ændre eller slettet.

I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til.

Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til: kontakt@de17maal.dk.

I henhold til Bogføringsloven, er vi dog pålagt at gemme dine købsdata  i fem år, hvor efter oplysningerne slettes.


Scroll to Top